09:00

Perform Day Israel

09:00

התכנסות ורישום

09:30

ברוכים הבאים לכנס Perform Day hartk | אמיר הראל, סגן מנהל חטיבת מוצרי תכנה, מטריקס

09:40

הדור הבא בניהול ביצועים, מדידה וניטור חווית משתמש בדיגיטל - פתרון למשוואה בלתי פתירה | Michael Allen, VP APM Solutions, Dynatrace

10:40

סל הפתרונות של Dynatrace - היום ומחר | גיל גבעתי, מנהל מוצר Dynatrace, מטריקס

11:40

הפסקה מתוקה

12:00

סיפור לקוח - חברת YES- מדידת חווית משתמש וזמינות מערכות בערוצי הדיגיטל ומערכות הליבה הארגוניות מקצה לקצה

12:20

סיפור לקוח - חברת Amdocs - מדידת חווית המשתמש במערכת תמיכה כלל עולמית

12:40

סיפור לקוח - חברת 888 - ניטור ומדידת חווית משתמש כלל עולמית

13:00

מדידת חווית המשתמש באפליקציות מובייל ב-20 דקות | גיל גבעתי, מנהל מוצר Dynatrace, מטריקס

13:20

ארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu